• 2017

  Quách Thị Thu Thủy

  Trưởng phòng kinh doanh - 0936 453 257 Email: thuyqtt@onlinefriday.vn

  Thành viên Tổ thư ký

  Đỗ Quân Tùng

  Trưởng phòng kinh doanh - 0972 130 588 Email: tungdq@onlinefriday.vn

  Thành viên Tổ thư ký

  Ngô Bá Thao

  Chuyên viên kinh doanh - 0974 058 808 Email: thaonb@onlinefriday.vn

  Thành viên Tổ thư ký

  Nguyễn Hải Vân

  Chuyên viên kinh doanh - 0979 960 989 Email: vannh@onlinefriday.vn

  Thành viên Tổ thư ký

  Lê Bích Ngọc

  Chuyên viên kinh doanh - 0164 295 3159 Email: ngoclb@onlinefriday.vn

  Thành viên Tổ thư ký

  Lương Thị Toan

  Chuyên viên kinh doanh - 0931 5252 48 Email: toanlt@onlinefriday.vn

  Thành viên Tổ thư ký

  Nguyễn Hạnh Quyên

  Trưởng phòng kinh doanh-0978 822 599 Email:quyennh@onlinefriday.vn

  Thành viên tổ thư ký

  Nguyễn Thị Hoài Anh

  Chuyên viên kinh doanh-0944 885 400 Email:anhnh@onlinefriday.vn

  Thành viên tổ thư ký